Ujula tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond   © 2006-2018 AABENEST OÜ   www.aabenest.ee   +3727679799    +37255650767
Kunnar Kasepuu
juhataja
kunnar@aabenest.ee
55 650 767; 76 79 799

Kurmet Kivioja
geodeet
kurmet@aabenest.ee
53 415 178; 76 79 799

Kaia Kaldoja
geodeet
kaia@aabenest.ee
55 15 629; 76 79 799

Geodeetilised alusplaanid
Teostusmõõdistamine
Ehitusgeodeesia
Hoonete mõõdistamine
Mahuarvutused
GPS seadme rent
Printimistööd
Erialane konsultatsioon ja asjaajamine

Aabenest OÜ
Ujula tn 1, Tõrva linn
Tõrva vald, 68606
Valga maakond
AABENEST OÜ
                         geodeesiabüroo