Ujula tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond   © 2006-2023 AABENEST OÜ   www.aabenest.ee   +3727679799    +37255650767
  • Geodeetilised alusplaanid - geodeetilised alusplaanid projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.
  • Teostusmõõdistamine - elektri-, kanalisatsiooni-, side-, gaasi-,  ja veetrasside, teede, hoonete ja muude objektide teostusjoonised.
  • Ehitusgeodeesia - objektide ehituseelne mahamärkimine, ehitiste telgede märkimine, kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine, erinevad kontrollmõõdistamised, mahtude arvutus, muud märkimistööd.
  • Mahtude arvutamine - kaevemahtude arvutamine
  • Tööd drooniga - ortofotod, 3D mudelid, õhuvaatlused ja inspekteerimised, võimalik ka teha lende soojuskaameraga
  • Hoonete mõõdistamine - hoonete detailne mõõtmine, korruste plaanide, lõigete ja vaadete koostamine.
  • Printimistööd
  • Erialane konsultatsioon ja asjaajamine

Geodeetilised alusplaanid
Teostusmõõdistamine
Ehitusgeodeesia
Mahtude arvutamine
Hoonete mõõdistamine
Tööd drooniga
Printimistööd
Erialane konsultatsioon ja asjaajamine

Aabenest OÜ
Valga 60-26, Tõrva linn
Tõrva vald, 68605
Valga maakond
AABENEST OÜ
                         geodeesiabüroo