Ujula tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond   © 2006-2018 AABENEST OÜ   www.aabenest.ee   +3727679799    +37255650767
  • Geodeetilised alusplaanid - geodeetilised alusplaanid projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.
  • Teostusmõõdistamine - elektri-, kanalisatsiooni-, side-, gaasi-,  ja veetrasside, teede, hoonete ja muude objektide teostusjoonised.
  • Ehitusgeodeesia - objektide ehituseelne mahamärkimine, ehitiste telgede märkimine, kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine, erinevad kontrollmõõdistamised, mahtude arvutus, muud märkimistööd.
  • Hoonete mõõdistamine - hoonete detailne mõõtmine, korruste plaanide, lõigete ja vaadete koostamine.
  • Printimistööd
  • Erialane konsultatsioon ja asjaajamine

Geodeetilised alusplaanid
Teostusmõõdistamine
Ehitusgeodeesia
Hoonete mõõdistamine
Mahuarvutused
GPS seadme rent
Printimistööd
Erialane konsultatsioon ja asjaajamine

Aabenest OÜ
Ujula tn 1, Tõrva linn
Tõrva vald, 68606
Valga maakond
AABENEST OÜ
                         geodeesiabüroo